18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz
Sladká matematika

or matika bellamosákov

Správna odpoveď na úlohu z predchádzajúceho kola je:
V dedine je 21 ľudí a cena ovce je 150 jüanov. Správne príklad vypočítali a teda úspešní riešitelia sú:
Adam Klčo (9.S) a Lili Kováčová (7.SA)
Blahoželáme im a samozrejme zaslúžene aj sladko odmeňujeme.

Poďakovanie

Srdečne ďakujem žiakom, ktorí si našli čas pre Sladkú matematiku, potrápili svoje mozočky a tak pre seba urobili niečo naviac. Dvakrát dostali odmenu. Prvýkrát, keď sa zdokonalili v matematike. Druhou bola sladká odmena v podobe čokoládky.
Úspešnými riešiteľmi boli:

1.S
Matej Zvoda
1.SA
Jakub Jadlovský
4.S
Sebastián Fučela
Tomáš Kudera
Matúš Miazdra
Martin Horváth
5.S
Peter Kamien
Patrick Larsen
Mia Lechanová
Richard Smolka
7.S
Ema Dawelbeitová
Daniel Donko
Daniel Droppa
Lukáš Hromada
7.SA
Lili Kováčová
8.S
Matej Imriš
Marek Képeš
Lukáš Merchant
9.S
Adam Klčo

Teším sa na spoluprácu aj v ďalšom školskom roku a dovtedy:

Krásne a šťastné prázdniny.

Učka matikárka Majka Debnárová

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A