18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz
Výsledky - 4. ročníkCelkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

73,2%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

61,9%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

93,1%Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

54,5%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

54,5%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

52,6%Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z prírodovedy

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

57,5%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

55,1%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

62,9%


Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z vlastivedy

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

68,1%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

64,6%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

64,8%Celkové výsledky žiakov našej školy - všeobecné študijné predpoklady

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

69,4%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

61,0%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

86,9%© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A