13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czZ akých zistení, názorov a skúseností vychádza dielňa čítania?

Ako dielňa čítania využíva tieto zistenia?
Aký je účel dielní čítania?

Vďaka čitateľskej dielni dieťa získa dôveru, že čítanie je zmysluplná činnosť, ktorá stojí za námahu. Kým dieťa nezažije, že mu čítanie prináša pozitívne zážitky, nestane sa aktívnym čitateľom, a nemá žiadny vnútorný dôvod na prekonanie ťažkostí, ktoré sa spájajú s náročnosťou textu alebo cieľom čítania.

Dieťa, ktoré v rodine nezískalo žiadny vzťah k čítaniu, ho môže získať (vybudovať) len v škole. Nikde ine pravdepodobne nemá potrebnú podporu vo forme stráženého, ​​nerušeného, ​​zameraného času na čítanie, dostupnosť kníh, podporu čítania a čitateľstvo.


Čo nie je dielňa čítania?

Hodiny, počas ktorých všetci žiaci pracujú s textom zvoleným učiteľom a keď vykonávajú úlohy, viažuce sa k danému textu. Aj tieto hodiny majú svoj význam a môžu byť nápomocné k dosiahnutiu niektorých čitateľských cieľov. Takéto lekcie však nedokážu z nečitateľov spraviť čitateľov.


Hana Košťálová - Co doopravdy je dílna čtení?

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A