11. december 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality














potadlo.abz.cz

Školský klub detí (ŠKD)


Organizácia v mesiaci SEPTEMBER

Školský klub detí bude v prevádzke denne počas vyučovacích dní v ranných aj poobedných hodinách – ráno od 6:30 do 8:00; poobede po skončení vyučovania do 14:30, resp. 16:30.

 

Organizácia v ďalších mesiacoch

V mesiaci september budeme sledovať efektívnosť rannej zmeny (prevádzka klubu od 6:15) a naplnenosť III. oddelenia. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom mailov a webovej stránky.

 

ODDELENIA

I.        I.S a I.SA trieda, vychovávateľka Mgr. Alena Grílusová

II.       II.S a II.SA trieda, vychovávateľka Alena Šutiaková

III.      III.S trieda vychovávateľka Mgr. Stanislava Jesenská,

          3. ročník do 15.00 hod. + 2. stupeň - 5. - 6. ročník do 14:30 hod.

<#comment><#comment><#comment><#comment><#comment><#comment> IV.      IV.S a IV.SA trieda, vychovávateľka Mgr. Šárka Zubercová

               

Akékoľvek otázky, pripomienky, alebo návrhy na mimoškolskú činnosť rady zodpovieme a uvítame na e-mailovej adrese orelova@bellamos.sk

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A