20. február 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Komparo


Výsledky - 8. ročník
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

63,8%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

50,4%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

91,0%Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

64,8%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

62,8%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

64,2%

.

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z biológie

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

56,3%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

48,0%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

81,3%Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z geografie

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

54,6%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

43,6%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

85,9%


Blahoželáme Emke Dawelbeitovej k 100% z geografie.


Celkové výsledky žiakov našej školy - všeobecné študijné predpoklady

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

62,8%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

54,5%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

88,2%
Komparo


Výsledky - 9. ročník
Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

67,5%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

49,4%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

97,3%Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

64,4%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

64,6 %

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

52,2%

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A