20. február 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Expert geniality show


Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English? a Tajomstvá prírody.


Titul Experta získali


Mirka Mičková zo 6.S - kategória Mozgolamy (133. miesto spomedzi 875 detí)

Emka Dawelbeitová z 8.S - kategória Do you speak English? (23. miesto spomedzi 343 detí) a kategória Svetobežník (123. miesto spomedzi 565 detí)
Lili Kováčová z 8.S - kategória Tajomstvá prírody (34. miesto spomedzi 506 detí)
Danko Droppa z 8.S - kategória Dejiny, udalosti, umenie (23. miesto spomedzi 343 detí)
Miško Rado z 8.S - kategória Svetobežník (74. miesto spomedzi 565 detí)
Maťko Koniar z 8.S - kategória Mozgolamy (189. miesto spomedzi 787 detí)
Luky Merchant z 9.S - kategória Do you speak English? (11. miesto spomedzi 519 detí) a kategória Tajomstvá prírody (83. miesto spomedzi 450 detí)

Titul TOP Expert si odniesol Lukáš Merchant zo 9.S, keď sa v celkovom poradí svojej kategórie umiestnil na 63. mieste spomedzi 1327 súťažiacich.


Všetkým šikovníkom blahoželáme!

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A