22. apríl 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz
Výsledky - 4. ročníkCelkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

83,6%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

57,4%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

98,7%

Blahoželáme Jonáškovi (4.S) k výsledku 100%, Stepanovi (4.S), Gregorovi a Miškovi (4.SA) k výsledku 93,3% a Paulínke k 90,7% v teste z matematiky.


Škola bola zároveň hodnotená vo 8 indikátoroch (celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu, využitie potenciálu žiakov...). Získali sme 90%. Horšie skončilo 96,5% škôl.

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

68,0%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

48,6%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

96,8%


Blahoželáme Gregorovi (4.SA) k výsledku 93,3% v teste zo slovenského jazyka.

Škola bola zároveň hodnotená vo 8 indikátoroch (celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu, využitie potenciálu žiakov...). Získali sme 87,5%. Horšie skončilo 95,5% škôl.

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z prírodovedy

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

77,3%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

59,7%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

98,1%

Blahoželáme Jonáškovi, Samkovi (4.S) a Miškovi (4.SA) k výsledku 100%, Lucke a Gregorovi (4.SA) k 90% v teste z prírodovedy.


Škola bola zároveň hodnotená vo 8 indikátoroch (celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu, využitie potenciálu žiakov...). Získali sme 91,3%. Horšie skončilo 96,5% škôl.

Celkové výsledky žiakov našej školy v teste z vlastivedy

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

82,7%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

63,9%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

99,0%


Blahoželáme Jonáškovi, Samkovi (4.S), Miškovi a Gregorovi (4.SA) k výsledku 100%, Barborke (4.S) k výsledku 90% v teste z vlastivedy.


Škola bola zároveň hodnotená vo 8 indikátoroch (celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu, využitie potenciálu žiakov...). Získali sme 92,5%. Horšie skončilo 99% škôl.

Celkové výsledky žiakov našej školy - všeobecné študijné predpoklady

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy

72,0%

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR

53,7%

Percento zúčastnených škôl, ktoré v teste dosiahli horší výsledok

98,4%


Blahoželáme Jonáškovi (4.S) a Adamkovi (4.SA) k výsledku 90% v teste zo všeobecných študijných predpokladov.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A