9. december 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


2000/2001 - Jubilejný a prelomový rok piaty, rok muzikálový


Piaty školský rok v BellAmose nám priniesol množstvo zmien. Najväčšou z nich bol prechod našej školy na druhý stupeň. Do prvého ročníka nám nastúpilo sedem prváčikov: Chantalka Franková, Saška Hakelová, Filipko Paľo, Aďko Janiga, Simonko Mišík, Martinko Mikuš a Tomáško Jambor. Piatu triedu sme umiestnili nad jedálňou do poslednej voľnej miestnosti v C - pavilóne. Bola o tretinu väčšia ako triedy na I. stupni. A dostala veru honosný názov: Trieda Lemuella Gullivera.

Počas leta sme opäť maľovali, natierali a chystali nový školský rok. Triedny učiteľ Maťko Thomka sa nesmierne tešil na svoje prvé učiteľské miesto a pripravil pre žiakov zaujímavú a pútavú celoročnú hru o Gulliverovi.

Žiaci si písali denníčky, čo počas dňa robili, čo sa im páčilo a čo nepáčilo… Dokonca mali aj svoju triednu kroniku (dodnes ju opatrujeme.) Ako sa niekedy ufrfľali! A dnes, po niekoľkých rokoch, je z toho zaujímavé čítanie, a aj na stretnutí so svojím triednym učiteľom na to s úsmevom spomínali a čítali svoje zápisky. Žiaci zbierali písmenká a skladali správy, zhromažďovali kartičky a riešili záhady…

Z triedy nám rok predtým odišli viacerí žiaci – Radko Kočvara, Denisko Szabó a Peter Grom na osemročné gymnázium, Davidko Lizák na hokejovú školu, Matúško Szépe sa odsťahoval na Podháj. Pribudli nám ale aj noví žiaci: Barborka Baťalová, Gabika Kalnická, Dano Kolcun, Barborka Morgošová, Janka Rapavá, Martinka Valocká a Juraj Vlha.

A tak počet žiakov v piatom ročníku dosiahol 12. Vzácne vyrovnaný počet chlapcov a dievčat, 6:6. Dňa 1. 11. 2000 prišiel trinásty Adam Nepela. Matematiku učila externe Libuše Grulichová, prírodopis Darinka Dostálová (učila u nás externe štyri roky, posledný bola len naša – ďakujeme Ti, Darinka!), angličtinu učila Helka Ogureková. Od 1. novembra nastúpila nová žiačka Aďa Dírerová do štvrtého ročníka.

V tomto školskom roku začala u nás vyučovať odborne hudobné výchovy aj pani učiteľka Darja Čerpáková, ktorá je autorkou scenára a hudby nášho historicky prvého muzikálu Malý princ (s podtitulom Deti rodičom), ktorý sme uviedli pri príležitosti 5. výročia založenia školy. Nikdy nezabudneme na nácvik a hlavne na premiéru...

K vystúpeniu sme potrebovali obrovskú loď, na ktorej sa plavil Guliver (Danko Kolcun) a sprevádzal nás po ostrovoch jednotlivých tried. Loď nám urobil náš kamarát Eugen a niesli sme ju celým mestom až do Strojára a po ukončení zase späť. Cestou sme si spievali piesne z muzikálu. Bolo to veľmi zábavné a krásne. Ešte niekoľko rokov sme spomínanú loď opatrovali. Predstavenia Malého princa v kine Strojár pre verejnosť a pre školy dosiahli rekordný počet – 7 predstavení! Nahrali sme prvé CD a opäť sme si všetci v našej škole uvedomili, že sme niečo viac, ako len obyčajná škola, že v nej bije spoločné srdce…

Zmeny nastali aj v školskom klube. Žanetka Žigmondíková začala učiť za Zuzku Kováčovú, ktorá si odišla splniť materské povinnosti, na materskú dovolenku odišla v septembri aj  Slávka Bačiaková. Krátky čas pracovala v klube super kolegyňa Katka Mičková a svoju pedagogickú púť začala u nás aj Mirka Grzybová, od októbra nastúpila Lenka Valocká. V tomto školskom roku začal študovať v našej škole prvý zahraničný študent Samuel Coward. Zaradili sme ho triedy Zuzky Kováčovej, ktorá pre neho pripravila krásny denný plán na privítanie. So Samuelom a jeho rodičmi sme zažili veľa krásnych chvíľ. Pani Coward bola dokonca predsedníčkou školskej poroty v anglickej súťaži Prednes je môj koníček. Samuelova prítomnosť nás všetkých obohatila po stránke jazykovej, ale aj ľudskej. Z mnohých akcií školy spomeniem aspoň jesenné hľadanie Asterixa a Obelixa v Jahodníckych hájoch, návštevu kasární na Podháji, ktorú zabezpečil p. Milan Jamriška, I. školskú športovú olympiádu so skutočnými medailami, navštívili sme obuvnícku firmu ECCO Slovakia, hvezdáreň, uskutočnil sa plavecký výcvik všetkých žiakov školy, tradičný Halloween, vianočné pásmo Zima okolo, teplo v nás a fašiangový karneval. V zime nás zaskočili takmer trojtýždňové chrípkové prázdniny. Polročné vysvedčenia a hodnotenia práce našich žiakov nám odovzdával osobne kráľ Abecedár – tentokrát v civile. Počas celého roku sme pravidelne každý pondelok chodili na zimný štadión na korčuľovanie. Uskutočnil sa Deň otvorených dverí, kamarátska streda pre deti materských škôl. Prezentovali sme našu školu na celoštátnej konferencii ITV, kde sme pripravili pre učiteľov Slovenska tvorivé dielne – Zuzka Kováčová, Helka Ogureková a Hanka Thomková. Prvýkrát sme sa zúčastnili na Turčianskych hrách mládeže. Na medailu sme si ešte museli pár rôčkov počkať, ale nebolo vtedy pre nás dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Veľkú radosť nám urobil aj Michal Sukup, ktorý v celoslovenskej súťaži Literárny Kežmarok obsadil 2. miesto svojou prózou Ďalší návrat MALÉHO PRINCA. Záver roka sme strávili v škole v prírode opäť v Krpáčove s tradičnou čiernohronskou železničkou a Dobročským pralesom.

A tak si september podal ruku s júnom a my sme boli opäť o rok starší. Začali sme druhú päťročnicu...
Rok 2000/2001 - 5 tried, piate výročie školy a prvý muzikál z autorského pera Darje Čerpákovej Deti rodičom s podtitulom Malý princ... Vystupovali sme v Dome kultúry Strojár a náš muzikál mal po premiére ešte 4 reprízy pre školy a verejnosť. A začali sme budovať II. stupeň.2001/2002 - rok šiesty, rok čarovných príbehov, rok počítačov, rok ďalších gymnazistov…

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A