18. október 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz2001/2002 - rok šiesty, rok čarovných príbehov, rok počítačov, rok ďalších gymnazistov…


Po horúcom lete (počasím i pracovne) sme v septembri 2002 opäť zasadli do lavíc. Počet žiakov dosiahol 70, pedagógov bolo 11 kmeňových a 3 externí. Kráľ Abecedár privítal nových prváčikov – Majku Amiridu, Borisa Bágela, Aďka Bakalu, Stanka Bernáta, Lejku Čerňanskú, Martinka Dzurošku, Viktóriu Grajciarovú, Inku Janíčkovú, Barborku Kráľovú, Vilka Kubíka, Filipka Miškolciho, Katku Moricovú, Nadin Muchovú, Jakubka Stehlíka a Romanka Vajdíka. Spolu s nimi po úspešnej praxi v našej škole začala svoju učiteľskú kariéru aj ich triedna učiteľka Lenka Marošová (dnes Grendárová). Okrem nej sme prijali do pracovného pomeru novú učiteľku matematiky Majku Debnárovú, ktorá sa stala triednou učiteľkou piatakov, na civilnú službu nastúpil Martin Kubiš, vďaka ktorému sa vybudovala prvá počítačová učebňa (zohnal nám sponzorsky niekoľko prvých počítačov a vypracoval prvú koncepciu vyučovania informatiky v našej škole), od januára nastúpil do školského klubu Janko Baran, pedagóg voľného času. Skvelí to ľudia!

Pavilón C nám bol už tesný a tak sme dve triedy druhého stupňa (Majku Debnárovú a Maťka Thomku) umiestnili na prízemí v B pavilóne spolu so štátnou školou. Nebola to výhra, ale bolo to dočasné riešenie. 

Bol to zaujímavý rok, plný noviniek. Ako členovia expertnej skupiny sme úzko spolupracovali s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana pri overovaní experimentálneho šlabikára pre 1. ročník ZŠ (dnes ho už používame ako alternatívnu učebnicu autorky p. Štefekovej) a za efektívnu spoluprácu sme dostali od riaditeľa vydavateľstva  Ing. Stanislava Madarása ďakovný list. Učitelia II. stupňa pokračovali v overovaní slovného hodnotenia žiakov na II. stupni ZŠ. Medzi najväčšie úspechy tohto roka patrilo 3. miesto v okresnom kole v prednese poézie a prózy - Barborka Baťalová, 1. miesto v okresnom kole Rozprávkové vretienko s postupom na krajské kolo - Barborka Morgošová a víťazstvo v celoslovenskej súťaži Čarovný príbeh, ktorú vyhlásila firma Coca-Cola pri príležitosti Roku detskej knihy na podporu čítania detí. Zapojili sa do nej s veľkým nadšením hneď tri triedy – tretiaci s p. uč. Renátkou, štvrtáci s p. uč. Žanetkou a šiestaci s p. uč. Maťkom. Tí poslední pracovali na knihe dokonca aj cez jarné prázdniny! Svetlo sveta uzreli tri úžasné knihy. Súťaž nakoniec medzi vyše 761 triedami slovenských škôl vyhralo 24 tried, medzi nimi aj Žanetkina. Deti spolu so Žanetkou strávili krásne dva dni na zámku Smolenice a škola dostala hodnotný knižný dar v hodnote 35 tis. korún. Mali sme z toho veľkú radosť. Svoju literárnu tvorbu deti prezentovali aj na Jarnej škole fantázie v rámci 2. ročníka Martinskej literárnej jari.

V oblasti matematiky sme mali úspešných riešiteľov Pytagoriády (Dorka Buckulčíková, Temis Amiridis, Lukáško Kozák, Jurko Vlha, Martinka Valocká), matematickej olympiády (Andrejka Pedanová – 12. miesto v okrese), medzinárodnej súťaže Matematický klokan (Andrejka Pedanová, Barborka Baťalová, Temis Amiridis, Aďka Dírerová) a v MAKS-ovi Lenka Štípalová. V okresnom kole súťaže v anglickom jazyku sme obsadili dve prvé miesta (Heňka .Morgošová, Barborka Baťalová) a dve tretie miesta (Andrejka  Pedanová, Lenka Štípalová). Zaujímavé bolo vianočné posedenie so Samuelom Cowardom na tému Vianoce v Anglicku. Nechýbal tradičný Halloween, týždenný lyžiarsky výcvik na Martinkách, plavecký výcvik žiakov celej školy. Zúčastnili sme sa na Turčianskych hrách mládeže, na Majstrovstvách okresu v atletickom štvorboji najmladšieho žiactva (získali sme 6. miesto z 21 škôl), na olympiáde netradičných športov. Vo februári sa žiaci našej školy zúčastnili zimného viacboja všestrannosti. Peťka Sekanová z 1. S triedy obsadila 2. miesto vo svojej kategórii a Barborka Sušienková z 5. S triedy 3. miesto. V okresnej dopravnej súťaži Stoj, pozor, voľno sa naša škola umiestnila na 6. mieste z 26 škôl okresu. V okresnej súťaži O zlatú guľôčku nás reprezentovala Saška Hakelová a Dominika Mišáková. Saška postúpila medzi osem najlepších a reprezentovala našu školu na slávnostnom koncerte víťazov vo Vrútkach a na Turčianskych folklórnych slávnostiach v Blatnici. Dvaja naši žiaci Dominika Mišáková a Adam Šubrt v spolupráci  so známou televíznou osobnosťou Vladom Železňákom sa zúčastnili Detskej speváckej súťaže k  MDD Hviezdička. V apríli 2002 sa uskutočnila Jarná benefičná módna prehliadka International expres fashion v štúdiu Divadla SNP v Martine. Naši žiaci Barborka Kráľová, Nadin Muchová, Kubko Stehlík, Stanko Bernát, Saška Hakelová, Jurko Valášek, Dominika Lukáčová, Samuel Coward, Heňka Morgošová a pán učiteľ Maťko Thomka predvádzali jarnú kolekciu modelov firmy Herma zo Žiliny.Novinkou bol I. ročník cyklistických pretekov CrossCountry, ktorých zakladateľom bol Janko Baran. Ich história sa začala písať na letisku v Košťanoch, presne na MDD 1. júna 2002 a zúčastnilo sa ich 41 pretekárov v šiestich kategóriách. Prvými víťazmi boli – Aďko Janiga, Martin Zachar, Nadin Muchová, Dorka Buckulčíková, Gabika Kalnická a Niko Pedan. Školský rok sa skončil tradične v prírode na Reváni. Pamätáte na stavanie indiánskej osady, kde jednotlivé kmene predstavovali svoje kultúry, na indiánsky súboj a nočnú cestu odvahy? Tu nám náš kameraman Miloško Búchala natočil prvý hudobný videoklip. S perspektívou ďalších pracovných prázdnin sme sa rozlúčili s ďalším školským rokom.    Rok 2001/2002. V septembri 2001 padli v Amerike dvojičky a my sme práve v tej chvíli boli pozerať školu v prírode na Reváni. No a v júni sme tam strávili krásny týždeň s výstupom na majestátny Kľak.


Rok siedmy – rok Zvončekový 2002/2003

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A