21. júl 2017
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Slovenský jazyk a literatúra


východisko: Štátny vzdelávací program, 2015, str. 66 a nasledujúce


Vo výslednej známke hodnotíme:

Časť Slovenský jazyk

            Časť Slohová výchova

  Časť Literatúra

 

         


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A