13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz
Literárny klub Mädokýš o.z. v Martine, Rozprávková republika – úrad prezidenta Janka Hraška, Súkromná základná škola BellAmos v Martine v spolupráci s

Katedrou hraškológie a Heviklubom pri Súkromnej základnej škole BellAmos v Martine

 


JANKO  HRAŠKO EŠTE ŽIJE...


Propozície literárno-výtvarnej súťaže pre deti i ostatných s fantáziou


Termín trvanie súťaže

11. marec 2013 – 31.máj 2013


Téma
Ekohrdina Janko Hraško zachraňuje planétu Zem


Literárna súťaž

Súťažné kategórie
1. Hráščatá (žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ) – próza
2. Hrášky (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ) – poézia a próza
3. Hrachy (stredoškoláci) – poézia a próza
4. Staré struky (ostatní) – poézia a próza

Podmienky

Adresa pre zasielanie súťažných prác:
jankohraskoestezije@gmail.com


Výtvarná súťaž


Súťažné kategórie
1. Púpätká (deti predškolského veku a žiaci 1.ročníka ZŠ)
2. Hraškuľčatá (žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ)

Podmienky

Adresa pre zasielanie súťažných prác
Súkromná základná škola BellAmos
Ul. východná 18/B
036 01 Martin

Súťaž pre starých rodičov a vnúčatá


Súťažné kategórie
1. Moja knižka rozprávok o Jankovi Hraškovi – tvorba vlastnej knižky v ktorej budú veršíky, krátke príbehy a ilustrácie.

Podmienky

Kniha v rozsahu do 12 listov bude hodnotená ako celok, kritériom je originalita, úroveň tvorby literárnych útvarov, hravosť, remeselné spracovanie.

2. Vševed roka 2013 (tradičná súťaž starých rodičov a vnúčat) – súťažné práce: predmety, ktoré mohol vševed Janko Hraško vymyslieť a vytvoriť napríklad na pomoc školákom, učiteľom, ale aj kamarátom z rozprávok.

Podmienky

  • Tvorí a súťaží starý rodič (aj obaja) spolu s vnukom, vnučkou.
  • Trojrozmerné predmety do maximálnej veľkosti 30cm x 30cm x 30cm.
  • Materiál : papier, modurit, hlina, drevo, sklo, cesto, karamel...
  • Hodnotí sa invenčnosť, precíznosť, zložitosť...

Najlepšie práce budú uložené v Múzeu Janka Hraška v SZŠ BellAmos.


Adresa pre zasielanie súťažných prác
Súkromná základná škola BellAmos
Ul. východná 18/B
036 01 Martin


Označenie prác

1. meno a priezvisko autora
2. vek a ročník školy
3. presná adresa škôlky/školy, zamestnania, alebo adresa trvalého bydliska
4. e-mailová adresa, podľa možností vlastná (na e-mailovú adresu, z ktorej príde súťažná práca, bude poslaná aj prípadná pozvánka na vyhodnotenie)
5. odporúčame uviesť telefonický kontakt na školu, ideálne i súťažiaceho
6. Každá práca musí byť označená heslom: JANKO HRAŠKO EŠTE ŽIJE....


UPOZORNENIE

Do súťaže nebudú zaradené príspevky a práce:
a) Bez úplného označenia.
b) Práce, pri ktorých nebol dodržaný rozsah a rozmery uvedené v podmienkach súťaže.
c) Literárne práce zasielané poštou.
d) Zo súťaže budú vyradené aj príspevky, ktoré sú len prepisom obsahu už známych príbehov Janka Hraška alebo budú vzájomne veľmi podobné či rovnaké príspevky (z jednej triedy alebo školy).


Chceme sa sústrediť na kvalitu a originalitu prác.


Vyhodnotenie


Porota súťaže

Predseda poroty
Jano Cíger z Mädokýša, samozvaný profesor hraškológie, rektor Akadémie hraškológie
Členovia poroty – akademici
Anna Thomková, riaditeľka SZŠ BellAmos
Mathej Thomka, prezident Literárneho klubu Mädokýš
Zuzana Vaváková, vedúca Heviklubu na SZŠ BellAmos
Martin Fülöp, správca hraškowebu
Zuzana Herbrychová, patrónka pedagogickej časti súťaže
Výtvarná sekcia Literárneho klubu Mädokýš o.z.

Kontakt

Súkromná základná škola BellAmos
Ul. východná 18/B,
03601 Martin
0911 196 196
jankohraskoestezije@gmail.com
www.madokys.eu
www.bellamos.sk


Prílohou propozícií je skrátený, prerozprávaný príbeh spisovateľa Františka Zímu Dobrodružstvá Janka Hraška, doma a v rozprávkovej krajine.

Propozície na stiahnutie
Príbeh na stiahnutie


 

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A