18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Prehľad platných národných plánov, programov, stratégií a koncepciíV súčasnosti je v platnosti takmer 40 strategických a koncepčných dokumentov, ktoré sú povinné školy zohľadniť vo vzdelávacích programoch a iných dokumentoch základných a stredných škôl. Medziiným je to Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016, Národný program prevencie HIV/AIDS, Národný program duševného zdravia, Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky, Národný akčný plán rodovej rovnosti... a ďalšie.

Prehľad spracoval v minulosti Štátny pedagogických ústav, zverejnil ho na svojej stránke a oboznámil s ním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podrobne spracovaný prehľad dokumentov aj s povinnosťami, ktoré z nich vyplývajú pre ZŠ a SŠ  si môžete stiahnuť po kliknutí TU.

Zapracovanie národných programov do výchovno-vzdelávacej činnosti školy si môžete stiahnuť TU.© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A