9. december 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Šiestaci


Samospoznávanie - téma Vnútorný a vonkajší život jednotlivca  tematický celok je zameraný na prehĺbenie sebavedomia a sebapoznávania osobnosti žiakov, na možnosti formovania osobnosti žiakov prostredníctvom výchovy a poznania možností sebavýchovy, ale i na osvojenie a prehĺbenie sociálnych zručností, a to prostredníctvom pochopenia procesu socializácie, jej zložitosti a fáz vývinu. Šiestaci sami seba spoznávali prostredníctvom rôznych dotazníkov - zaradili sa do jednotlivých typov inteligencie, zadefinovali svoje štýly učenia či typy osobnosti


Nebezpečenstvo jedného príbehu - k rasizmu© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A