14. jún 2021
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Mediálna výchova


Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie jedinca sú médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami je cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy.

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:


Mediálna výchova sa stala samostatným predmetom II. stupni, avšak jej jednotlivé prvky sa realizujú aj v ostatných predmetoch (napr. anglický jazyk, nemecký jazyk, informatická výchova/informatika, slovenský jazyk, výtvarná výchova), a to v snahe rozvinúť na všetkých úrovniach schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi.


Aplikovanie prierezových tém v Súkromnej základnej škole BellAmos - TU.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A