13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czVýsledky súťaže Janko Hraško ešte žije – 7. ročník

 

Ekohrdina Janko Hraško zachraňuje planétu Zem


Literárna časť

 

Kategória Hráščatá


Poézia

Čestné uznanie: Alexandra Gábelová (Martin)

Próza

1.miesto: Peter Galeštok (Giraltovce)

2.miesto: Eva Chalupková (Giraltovce)

3.miesto: Arthur Forgáč (Martin)


Čestné uznanie: Jakub Kašjak (Martin)

Kategória Hrášky


Poézia

Čestné uznanie: Kristína Zavora (Gelnica)

Próza

Čestné uznanie: Dominika Chrastová (Kysucké Nové Mesto)

Čestné uznanie: Daniela Kleinová (Gelnica)

Kategória Hrachy


Poézia

1.miesto: Mariana Vislocká (Stará Ľubovňa)

2.miesto: Barbora Plutová (Stará Ľubovňa)

3.miesto: Emma Tomková (Stará Ľubovňa)

Próza

Čestné uznanie: Júlia Krupová (Kysucké Nové Mesto)

Kategória Staré struky


Poézia

Čestné uznanie: Diana Laslopová (Prievidza)

                        Veronika Pauková (Nesluša)

Próza

1.miesto: Simona Rezníčeková (Brno)


Čestné uznanie: Ivana Malinková (Bardejov)

Čestné uznanie: Lýdia Šimková (Trenčín)

Výtvarná časť


Kategória Púpätká

1.miesto: Tomáš Palider (Martin)

2.miesto: Wiky Hu (Banská Bystrica)

3.miesto: Alexej Lilge (Martin)

Čestné uznanie: Vanessa Chimičová (Humenné)

 Kategória Hraškuľčatá

1.miesto: Róbert Guman (Hanušovce)

2.miesto: Natália Lobodášová (Selice)

3.miesto: Kristián Gaži (Ždaňa)

 

Súťaž pre starých rodičov a vnúčatá


Cena riaditeľky Súkromnej základnej školy BellAmos

Mgr. Monika Najvirtová s vnučkou Bronislavou

Cena poroty

Marta Izsáková s vnučkou Kamilou Gyulaiovou

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A