28. september 2021
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Jedným zo spôsobov, ako si prirodzenou formou opakovať aj rozširovať slovnú zásobu a zároveň opakovať používanie gramatiky, je čítanie anglických kníh. Stačí poznať len asi 300 základných anglických slov a ovládať základnú gramatiku.

To, že čítať anglickú knih si spočiatku vyžaduje veľa námahy, asi spomínať  netreba. Rôzne knihy však majú rôzne úrovne. Knihy, ktoré využívame v našich projektoch, majú texty zjednodušené nielen vzhľadom k slovnej zásobe, ale aj rozsahom gramatických javov, dĺžkou viet a dĺžkou celej knihy.Dobrovoľný čitateľský projekt

Tento projekt je zameraný na domáce čítanie veľmi jednoduchých kníh. Bude výborné, ak si s vaším dieťaťom knižku prečítate, vysvetlíte a podpíšete do zošita, že ste ju čítali.

Vo vyšších ročníkoch prejdeme na zložitejšie knihy.


Už si čítam sám

V prvej časti si deti postupne vypožičiavajú (u mňa – Helky) veľmi jednoduché anglické knižky  CLIFFORD the Big Red Dog. (Scholastic) a spolu s rodičmi si ich doma prečítajú a vysvetlia. Je to úžasné, pretože si deti doma čítajú spolu s maminkou alebo ockom. Táto časť končí prečítaním aspoň siedmich kníh. Odmenou je diplom a malý darček. Druhá časť už prebieha v škole na hodinách anglického jazyka, kde si deti spolu so mnou čítajú knihu Červená čiapočka (Little Red Riding Hood)  z vydavateľstva OXFORD. Vysvetľujeme si nové slová, minulé časy slovies, správnu výslovnosť - jednoducho to, čo k čítaniu s porozumením patrí. Táto časť končí testom zameraným na porozumenie a opäť malou odmenou.

                                           


Roky praxe mi ukázali, že je to výborný spôsob, ako sa jednoduchou formou dozvedieť a osvojiť si veľa nových slovíčok.  Rodičom ďakujem za výbornú spoluprácu a vy ostatní nám držte palce, aby sme došli do cieľa.

H. Ogureková, uč. ANJ© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A