26. júl 2017
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Správa

o výsledkoch školskej inšpekcie


vykonanej dňa 12. 03. 2014 v Súkromnej základnej škole BellAmos, Ul. východná 18, Martin

v súlade s poverením na tematickú inšpekciu č.5111/2013 - 2014 z dňa 06. 03. 2014

Inšpekciu vykonali:

Mgr. Anna Miháliková, školská inšpektorka - ŠIC Žilina


Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole

Správa na stiahnutieZávery z predchádzajúcich inšpekčných činností

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A