17. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Správa o výsledkoch školskej inšpekcie


vykonanej dňa 30. 01. 2017 v Súkromnej základnej škole BellAmos, Ul. východná 18, Martin

v súlade s poverením na tematickú inšpekciu č.55030/2016-2017

Inšpekciu vykonali:

Mgr. Zlatica Potančoková, školská inšpektorka - ŠIC Žilina
Mgr. Edita Majcherová, školská inšpektorka - ŠIC Žilina


Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň plnenia učebných osnov vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni základnej školy

Záznam o výsledku kontroly


vykonanej dňa 23. 11. 2016 v Súkromnej základnej škole BellAmos, Ul. východná 18, Martin

v súlade s poverením č.OU-ZA-OSI-2016/008776-47

kontrolu vykonala: Ing. Anna Trauerová, zamestnanec odboru kontroly - oddelenia metodických a odborných činností


Závery z predchádzajúcich inšpekčných činností

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A