18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czRozbíjame predsudky

Projekt realizovaný za podpory UNICEFu

Cieľ projektu: prostredníctvom tvorivých a športových aktivít pre deti zo špeciálnej základnej školy odstrániť možné predsudky detí voči postihnutým deťom

Sekundárny cieľ projektu: spoznať deti zo špeciálnej školy, vytvorenie vzťahov medzi deťmi zo Súkromnej základnej školy BellAmos a deťmi zo Súkromnej špeciálnej školy.

Realizácia projektu: október 2013 - december 2013

Aktivity projektu: spoločné tvorivé dielne a športové hry


Výstup projektu:

Postihnuté deti bývajú často kvôli predsudkom vylučované zo spoločnosti, sú terčom posmechu, alebo neprimeranej ľútosti. Rešpektovaním a aktivitou môžeme zmeniť nielen naše postoje a názory, ale aj možné predsudky ľudí okolo nás.


S piatakmi sme si v hre vyskúšali, aké je to byť vylúčený zo skupiny. Pozorovali a analyzovali sme stratégie, ktoré používa vylúčený človek, aby sa stal súčasťou. Rozoberali sme, že je fajn, keď sa slobodne môžeme rozhodnúť, či k určitej skupine chceme patriť, alebo nie. Či chceme byť členom šachového spolku, alebo v klube futbalistov a máme všetci rovnaké možnosti.

Aby sme dokázali, že nezostaneme len pri pekných slovách o správnosti, férovosti a rovnakých právach všetkých detí, pozvali sme k nám deti zo susednej špeciálnej základnej školy. Chceli sme ich spoznať, spriateliť sa a zapojiť ich do našich tvorivých a športových aktivít.
© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A