13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Rok deviaty – Rok prvých deviatakov, rok prvého Monitoru – 2004/2005


Tak tento rok sme sa asi po prvýkrát nesťahovali, ale leto bolo aj tak rušné. Prebiehali stavebné úpravy na schodištiach, ktoré sme uzatvorili na západnom aj východnom krídle a namontovali sme kameru a automatického vrátnika. Sme konečne plneorganizovaná škola a máme prvých deviatakov! Triedu potulných Shakespearových hercov. Vynovil sa učiteľský zbor – v prvej triede Peťka Paulíniová, v piatej Lívia Haštová, v deviatke Janka Muchová, prírodné vedy objavovali deti s Mariankou Vagaskou a Martuška Smirnovová zaúčala deti do tajov zemepisu. Zahraničných študentov vyučovala v anglickom jazyku odborné predmety Majka Véghová. Od marca nastúpila na miesto učiteľky ANJ Maruška Dorková. Na civilnú vojenskú službu nastúpil v jeseni Ľubko Žila, pomáhal v Jankovej drevárni, učil a pracoval v PC učebni. (A to ešte vtedy ani netušil, že si u nás nájde manželku!!). Pribudlo 12 nových prváčikov – Peťko Barborík, Laura Pavlíková, Kristínka Jurčíková, Filipko Marschal, Adamko Figura, Branko Bernát, Paťko Sabó, Veronika Vagaská, Lucka Valachová, Saška Špiriaková, Borko Kráľ a Davidko Zimmermann. Do druhej triedy pribudli dvojčatá Karin a Natálka Martinkové, neskôr Zuzka Koniarová, do tretej Edko Šuster, do štvrtej Laura Figurová a Connor Smale, do piatej Adam Lúčanský, do šiestej Jordan Smale a neskôr Zuzka Haščáková, medzi siedmakov pribudol Tomáš Gerát, do ôsmej sa opäť vrátila Katka Zelenayová a prišla Janka Leštinská a rady deviatakov rozšírila Lucka Čanalóšiová. Zo školského klubu sa stalo Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré začalo ponúkať pestrú krúžkovú mimoškolskú činnosť TABA, Jankova dreváreň, Dobrotáreň, Mladý futbalista, Mladý atlét, Salón BellAmos, BellAmos Kvartet šport, BellAmos ART- Maľujem svoj svet, BellAmos ART – hudobné oddelenie,  Mladý zdravotník, Minifutbal... Jeseň sa začala na prvom stupni jesennou hrou Od Atlantického k Tichému oceánu. Odohrávala sa síce v Jahodníckych hájoch, ale išlo o tuhý súboj výprav medzi triedami, ktoré hľadali kľúče k pokladu. Druhostupniari hrali hru Ktorá trieda je najvšestrannejšia. Zvíťazili ôsmaci pred šiestakmi a piatakmi. Hru pripravil na rozlúčku s BellAmosom pán učiteľ Maťko Thomka. Celý rok pokračovali nezabudnuteľné cyklotúry pod vedením Janka Barana – Jasenská dolina, Vrícko, Sklabinský hrad, Slovianska dolina.... Spolu s ním súputníci Tino Klimáček, Juro Gabriel, Aďa Dírerová, Tomáš Gerát, Miro Čarný, Maťo Zachar a ďalší... Dnes už takých nadšencov nemáme. Aďa Dírerová nazvala túto skupinu „elitná skupina“. Jesenná atletická liga síce nepriniesla rekordy, ale nové víťazstvá – majstrami školy sa vo svojich kategóriách stali Majka Amiridu, Stanko Bernát, Niko Pedan, Chantal Franková, Juraj Uhrík a Aďa Dírerová. Na jar to boli opäť Majka Amiridu a Stanko Bernát, na II. stupni Katka Zelenayová, Saša Hakelová, Juro Valášek a Juro Uhrík. Plaveckým majstrom na I. stupni sa stal Boris Bágel a Majka Amiridu, na II. stupni Tomáš Gerát, Jordan Smale a Katka Zelenayová.

Dievčatá (Lenka Štípalová, Dominika Lukáčová, Chantal Franková a Ivetka Čarná) obhájili svoje prvenstvo v stolnom tenise v okresnom kole a postúpili do krajského  kola, kde sa umiestnili na krásnom 4. mieste. V druhom ročníku basketbalového turnaja O pohár riaditeľky BellAmos zvíťazilo družstvo učiteľov z martinského Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha.

Jednoznačne najvýznamnejšou udalosťou bol decembrový muzikál Príbeh Ferda Mravca – muzikál o cene priateľstva. Naša Dajka zase to svoje priateľstvo potvrdila. Nedajú sa vyčísliť hodiny a hodiny strávené v tomto projekte. Aspoň pár čísel: 75 účinkujúcich detí, 8 v hlavných úlohách vybraných konkurzom, 12 piesní z vlastnej tvorby, 5 vlastných tanečných choreografií, 9 mesiacov tvrdej práce, 10 hodín výberu hudby na choreografie a veeeeeeeeeeeeľa hodín strávených v hudobnom štúdiu. Jedna premiéra v kine Strojár, dve reprízy pre verejnosť, ďalšia repríza na jar... a obrovská vďaka všetkým učiteľom, ktorí na muzikáli pracovali a aj hlavným postavám Lienke Majke Amiridu a Ferdovi Jurkovi Valášekovi.

V decembri sa uskutočnili nádherné vianočné trhy. Predali sa všetky výrobky z Jankovej drevárne aj výrobky zo Školského strediska. V januári sme boli na tradičnom lyžiarskom výcviku. Bývali sme na Chate Martinské hole a zažili sme veľa zaujímavého. Výlet na turistickú útulňu Kanada, psie záprahy, ktoré nás povozili po celých Martinských holiach a super preteky. Víťazom na baby vleku sa stal Lukáško Nemčok a Jordan Smale, obrovský slalom a absolútne víťazstvo si odniesla Nadine Muchová, na prvom stupni Stanko Bernát a na druhom Aďa Dírerová. Víťazom v snowboarde sa stal Michal Rusnák. Počas PN Vlada Nemca, ktorý si roztrhol achilovku pri basketbale, učil za neho niekoľko týždňov Maťko Thomka, ktorý bol s nami aj na lyžiarskom výcviku. Po lyžiarskom výcviku pokračovala s Jankom Baranom a Maťkom Kubišom až do jari večerná škola lyžovania a snowboardovania v Jasenskej doline.

Akcií a zážitkového učenia bolo počas roka viac než dosť. Stretnutia a rozhovory so spisovateľmi Ľubomírom Feldekom, Petrom Holkom, Danielom Hevierom, historikom Pavlom Dvořákom, básnikom a textárom Kamilom Peterajom, hudobníkom Kulym z Desmodu, návšteva rádia Rebeka s Marcelom Hanáčkom, účinkovanie v Slovenskom rozhlase v relácii Hala-bala s redaktorkou Marianou Kovačechovou, rozhovor v Rebeke so Zuzkou Vnučákovou o vzťahu učiteľ žiak. Netradičné vyučovanie zažili žiaci v starobylej Nitre, historických Košiciach a najmä v Prahe.

Šikovnosť našich žiakov sa prejavila aj v súťažiach nielen na školskej úrovni, ale aj vo vyšších. Lenka Štípalová získala II. miesto v prestížnej celoslovenskej autorskej súťaži Literárny Kežmarok; Mafalda Branco Hrušková získala najvyššie ocenenie v celoslovenskej kartografickej súťaži Veľa krajín, jeden svet; naše mladé zdravotníčky sa umiestnili na II. mieste v okrese, do krajského kola postúpili vo výtvarnej súťaži o hasičoch Kristínka Chrenová a Michal Sukup. V okresnej geografickej olympiáde sa najlepšie umiestnil Juraj Valášek na 5. mieste, v okresnej olympiáde v AJ mala 6. miesto Aďka Dírerová. Zabodovali sme aj v speváckych súťažiach. V Zlatej guľôčke sa Saška Špiriaková dostala medzi 8 najlepších v okrese a reprezentovala nás na Folklórnych slávnostiach Turca. Prvýkrát sme sa zapojili aj do charitatívnej akcie Deň narcisov.

Športom žila škola celý rok – netradičný SKI snowboard CROSS, majstrovstvá školy v streľbe zo vzduchovky, cyklistické preteky CrossCountry s jazdou na motokárach za účasti automobilového pretekára Vladimíra Rolíka, 3. miesto v súťaži Mladý futbalista, zlato v okresnej atletickej súťaži pre Majku Amiridu... Obľúbené boli víkendové a prázdninové turistické akcie s Jankom Baranom na Slamkovom laze, Javorinke, v zrube Kanada, na poľovníckej chate pod vrchom Janková. Nezabudnuteľná bola škola v prírode na Planinke pri Trnave, kde sme navštívili zrúcaniny kláštora sv. Katarínky, hrad Dobrá voda, jazdili na koni, lovili ryby, odohrali majstrovstvá školy v stolnom tenise (Lenka Štípalová a Aďo Janiga boli absolútni víťazi). Víťazom súťaže Kto prežije sa stal Tomáš Jambor, Miss Fantázia Lucka Valachová a Mister Stanko Bernát.

Rodičovské združenie nám poskytlo financie z 2 % z dane a škola zakúpila zvukovú aparatúru s mixážnym pultom a tromi mikrofónmi, 10 krásnych nových stolov do Jankovej drevárne, hoblicu a skrinku na náradie, mapy všetkých svetadielov, mikroskopy a množstvo pomôcok na biológiu, fyziku a chémiu.

V projekte Infovek sme získali 100 000 Sk na modernizáciu PC učebne a v projekte SPP 55 000 Sk, z ktorých sme zakúpili elektrické premietacie plátno. Ďalších 10 PC zostáv sme získali z Rotary klubu zo Žiliny v rámci osláv 100 rokov hnutia Rotary International. V závere školského roku sme pasovali našich prváčikov za rytierov Abecedelandu. Peťka Paulíniová a Ľubko Žila premenili počas víkendu triedu na krásnu hradnú sieň a do krajiny Abecedeland vyprevadili nových rytierov.

V BellAmose je taký hektický život, že sa ľudia častokrát pýtajú, že kedy učíme. A veruže učíme! Bola si to v novembri 2004 skontrolovať aj tretia komplexná inšpekcia. Piati školskí inšpektori urobili 29 hospitácií, inšpekčné testy, kontrolovali dodržiavanie platnej legislatívy a predpisov. S výsledkom inšpekcie sme boli veľmi spokojní, vysoko boli ocenené výsledky vo vedomostných testoch, využívanie progresívnych metód vo vyučovaní.Rok 2004/2005. Najkrajšie blahoželanie, ktoré som dostala v prvom roku existencie školy. V živej pamäti mám malé dievčatko Lenku, ktorá mi tento obrázok darovala na konci prvého školského roku so slovami: Mne sa tu tak páči, že tu chcem chodiť až do deviatej triedy. Stalo sa - Lenka Havelková, vtedy Štípalová, v tomto roku ako prvé dievča ukončila štúdium v našej škole. Leni, pamätáš? Ja si toto želanie starostlivo opatrujem. Bol to rok prvých deviatakov, prvého Monitoru 9, rok úspešných projektov, ale aj rok tretej komplexnej inšpekcie. Dopadla výborne...A sme konečne plnoorganizovaná škola!


Rok desiaty – Rok jubilejný – Rok prvej stovky, rok najväčšieho pohybu – 2005/2006

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A