18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czZriaďovateľ školy - Mgr. Ján Zuberec - zuberec(zav)martin.sk


Riaditeľka školy - Mgr. Anna Thomková - bellamos(zav)mtweb.sk


Zástupkyňa riaditeľky školy - Mgr. Helena Ogureková - ogurekova(zav)bellamos.sk


Koordinátorka výchovno-vzdelávacej činnosti a koordinátorka Školského vzdelávacieho programu -

Mgr. Zuzana Herbrychová - herbrychova(zav)bellamos.sk


Manažérka školy – Mgr. Katarína Orelová - orelova(zav)bellamos.sk


Ekonómka školy - Margita Miazdrová


Správca počítačovej siete, koordinátor informatizácie - Mgr. Tomáš Krško - krsko(zav)bellamos.sk


Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Darina Mojšová - mojsova(zav)bellamos.sk


Výchovný poradca - Mgr. Šárka Zubercová - zubercova(zav)bellamos.sk


Koordinátorka environmentálnej výchovy - Mgr. Viera Mitíľová - mitilova(zav)bellamos.skŠkolský rok 2017/2018


Triedni učitelia - 1. stupeň


I. S - Trieda kráľa Abecedára -  Mgr. Marta Smirnovová


I. SA - Trieda víly Abecedy - PaedDr. Lucia Kršková


II. S - Trieda Ferda Mravca - Mgr. Ivona Guráňová


II. SA - Trieda Lienky Gvendolíny - Mgr. Zuzana Dejčíková


III. S - Trieda Pipi Dlhej Pančuchy - Mgr. Mária Mažáriová


IV. S - Trieda Malého princa - Mgr. Zuzana Kováčová


IV. SA - Trieda priateľov Malého princa - Mgr. Renáta ŠpiriakováTriedni učitelia - 2. stupeň


V. S - Trieda Lemuela Gullivera - Mgr. Zuzana Vaváková


VI. S - Trieda baróna Münchhausena - RNDr. Mária Debnárová


VII. S - Trieda detí kapitána Granta - Mgr. Darina Mojšová


VIII. S - Trieda Bilba Bagginsa - Mgr. Zuzana Herbrychová


IX. S - Trieda potulných Shakespearových hercov - Mgr. Viera Mitíľová

 

 

Učitelia odborných predmetovRNDr. Mária Debnárová

matematika, cvičenia z matematiky


Mgr. Zuzana Dejčíková

hudobná výchova, výtvarná výchova


Mgr. Ivona Guráňová

hudobná výchova, telesná a športová výchova


Mgr. Zuzana Herbrychová

dejepis, slovenský jazyk, cvičenia zo slovenského jazyka, výchova umením


Mgr. Miloslav Kontšek

fyzika


Mgr. Dana Kontšeková

matematika, cvičenia z matematiky


Mgr. Zuzana Kováčová

informatická výchova, hudobná výchova


Mgr. Tomáš Krško

informatická výchova, informatika, občianska náuka


PaedDr. Lucia Kršková

anglický jazyk


Mgr. Mária Mažáriová

telesná a športová výchova


Ing. Peter Mäčko

chémia


Mgr. Viera  Mítiľová

biológia, geografia, etická výchova hudobná výchova, občianska náuka,

svet práce, technika, telesná a športová výchova...


Mgr. Helena Ogureková

anglický jazyk


Mgr. Renáta Špiriaková

informatická výchova, telesná a športová výchova


Mgr. Marta Smirnovová

hudobná výchova


Mgr. Anna Thomková

etická výchova, občianska náuka, vlastiveda


Mgr. Zuzana Vaváková

slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, mediálna výchova...


Mgr. Adam Zorkócy

anglický jazyk, telesná a športová výchova


 

 Pedagógovia pre mimoškolskú činnosť

 

Mgr. Šárka Zubercová

Mgr. Stanislava Jesenská

Alena Šutiaková

Mgr. Alena GrílusováNepedagogickí pracovníci školy

Mgr. Stanislava Jesenská – upratovačka

Zuzana Machavová – upratovačka


 


 

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A