18. október 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czZriaďovateľ školy - Mgr. Ján Zuberec - zuberec(zav)martin.sk


Riaditeľka školy - Mgr. Anna Thomková - bellamos(zav)mtweb.sk

Od 1. 8. 2018 bude  e-mailová adresa bellamos@mtweb.sk nahradená novou adresou, a to skola@bellamos.sk.  Všetky maily, zaslané po tomto termíne na pôvodnú adresu, nebudú doručené.

Zástupkyňa riaditeľky školy - Mgr. Helena Ogureková - ogurekova(zav)bellamos.sk


Koordinátorka výchovno-vzdelávacej činnosti a koordinátorka Školského vzdelávacieho programu -

Mgr. Zuzana Herbrychová - herbrychova(zav)bellamos.sk


Ekonómka školy - Margita Miazdrová


Správca počítačovej siete, koordinátor informatizácie - Mgr. Tomáš Krško - krsko(zav)bellamos.sk


Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Darina Mojšová - mojsova(zav)bellamos.sk


Výchovný poradca - Mgr. Šárka Zubercová - zubercova(zav)bellamos.sk


Koordinátorka environmentálnej výchovy - Mgr. Viera Mitíľová - mitilova(zav)bellamos.skŠkolský rok 2018/2019


Triedni učitelia - 1. stupeň


I. S - Trieda kráľa Abecedára -  MMgr. Zuzana Kováčová


I. SA - Trieda víly Abecedy - Mgr. Renáta Špiriaková


II. S - Trieda Ferda Mravca - Mgr. Marta Smirnovová


II. SA - Trieda Lienky Gvendolíny - PaedDr. Lucia Kršková


III. S - Trieda Pipi Dlhej Pančuchy - Mgr. Ivona Guráňová


III. SA - Trieda Efraima Pančušiska - Mgr. Zuzana Dejčíková


IV. S - Trieda Malého princa - Mgr. Mária Mažáriová, Bc. Nina ValockáTriedni učitelia - 2. stupeň


V. S - Trieda Lemuela Gullivera - Mgr. Viera Mitíľová


VI. S - Trieda baróna Münchhausena - Mgr. Zuzana Vaváková


VII. S - Trieda detí kapitána Granta - RNDr. Mária Debnárová


VIII. S - Trieda Bilba Bagginsa - Mgr. Darina Mojšová


IX. S - Trieda potulných Shakespearových hercov - Mgr. Zuzana Herbrychová

 

 

Učitelia odborných predmetovRNDr. Mária Debnárová

matematika, cvičenia z matematiky


Mgr. Zuzana Dejčíková

hudobná výchova


Mgr. Ivona Guráňová

hudobná výchova, telesná a športová výchova


Mgr. Zuzana Herbrychová

dejepis, slovenský jazyk, cvičenia zo slovenského jazyka, výchova umením


Mgr. Miloslav Kontšek

fyzika


Mgr. Dana Kontšeková

matematika


Mgr. Zuzana Kováčová

informatika, hudobná výchova, výtvarná výchova


Mgr. Tomáš Krško

informatika, občianska náuka


PaedDr. Lucia Kršková

anglický jazyk


Ing. Peter Mäčko

chémia


Mgr. Viera  Mítiľová

biológia, geografia, hudobná výchova, občianska náuka, technika


Mgr. Helena Ogureková

anglický jazyk


Mgr. Renáta Špiriaková

informatika, telesná a športová výchova


Mgr. Marta Smirnovová

hudobná výchova, výtvarná výchova


Mgr. Anna Thomková

etická výchova, občianska náuka, vlastiveda


Mgr. Zuzana Vaváková

slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, mediálna výchova...


Mgr. Adam Zorkócy

anglický jazyk, telesná a športová výchova


 

 Pedagógovia pre mimoškolskú činnosť

 

Mgr. Šárka Zubercová

Mgr. Stanislava Jesenská

Alena Šutiaková

Mgr. Alena Grílusová

Bc. Nina ValockáNepedagogickí pracovníci školy

Jozefína Nemeškalová – upratovačka

Zuzana Machavová – upratovačka


 


 

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A