13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


2012/2013


Titul Škola priateľská deťom sa nám tento školský rok nepodarilo získať.

  1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD - splnené
  2. Školenie o programe pre celý personál školy - splnené
  3. Nástenka venovaná právam detí, Linke detskej istoty a spolupráci s UNICEF - splnené
  4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe - splnené
  5. Participácia detí na chode školy - podmienkou bolo zriadenie školského parlamentu. Naše deti však nepociťujú potrebu parlamentu, keďže sú v dennom kontakte s vyučujúcimi i s vedením školy, dvere na riaditeľni sú non-stop otvorené.

  6. Zapájanie sa do aktivít UNICEF Slovensko - nesplnené
  7. Aktivita organizovaná žiakmi z ich iniciatívy - splnené


Škola priateľská k deťom - stretnutie s Junior ambasadorkou Majkou


2008/2009


My, deti z BellAmos, sme sa zapojili do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom. Program Škola priateľská k deťom je súčasťou globálnych aktivít UNICEF prebiehajúcich tak v rozvojových ako aj rozvinutých krajinách pod názvom Education for Development. Aj my chceme prispieť na dobrú vec, lebo nám nie je ľahostajný život iných detí. Veríme, že podporíme deti a aspoň trošku im pomôžeme. 

Pripravili sme si aj propagačné materiály a vytvorili nástenku, kde aktualizujeme najnovšie informácie.

V súčasnosti podporujeme zbierku na výživové centrá v Zimbabwe.

 

Beseda s dobrovoľníkom UNICEF

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A