13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czBigBao


Neviem, či sa pod jednou školskou strechou stretne toľko všestranných športovcov, ako je v BellAmos. Naše deti závodne lyžujú, plávajú, hrajú tenis, vodné pólo, jazdia na koni či tancujú.
Aj BellAmos im ponúka veľa športových aktivít, pri ktorých zrode stál ešte Janko Baran. Deti sa ich rady zúčastňujú. Práve preto mi napadlo, či by sme cez naše športové zápolenia nenašli NAJŠPOBELLÁKA.
Že kto je to?


No predsa NAJvšestrannejí ŠPOrtovec BELLamos.


Dali sme s pani učiteľkou Renátkou a Zuzkou Kováčovou hlavy dokopy a pokúsili sme niečo vymyslieť.
Zuzka vymyslela názov aj logo BigBAO .
Znamená to VEĽKÁ BELLAMOSÁCKA OLYMPIÁDA.
Zahŕňa športy, ktorých pretek by mal každý BellAmosák absolvovať:
  • JESENNÉ KOLO ATLETICKÉHO ŠTVORBOJA
  • PLÁVANIE
  • LYŽOVANIE ALEBO SNOWBOARD
  • JARNÉ KOLO ATLETICKÉHO ŠTVORBOJA
  • CROSSCOUNTRY – CYKLISTIKA  
Všetky kolá sú ponúknuté celej škole s rovnakými podmienkami a kritériami hodnotenia.
Deti súťažia vo vekových  kategóriách najmladšie žiačky, najmladší žiaci, mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci. Každé kolo je vyhodnotené troma medailami a diplomami.
Okrem jednotlivých kôl v  našom bellamosáckom športovom výpočtovom stredisku Tomáš so Zuzkou Herbrychovou celý rok svedomito spočítavajú účasti na všetkých piatich kolách BigBaa, čo je prvé kritérium. Ak sa nájdu viacerí s rovnakým počtom účastí, musíme siahnuť k druhému kritériu, a to je nižší výsledný koeficient (podiel umiestnenia v každej disciplíne a počtu pretekárov štartujúcich v danej vekovej kategórii). Aj tretie kritérium - nižší celkový súčet umiestnení - zohráva svoju rolu.

Vaša pani učiteľka Helka a ostatní učitelia Bellamosu

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A