18. október 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Poznávame krajinu našich priateľov


V školskom roku 2007/2008 škola uzatvorila medzinárodné partnerstvá s dvomi školami v rámci medzinárodného projektu spolupráce škôl a nadväzovania partnerstiev -  etwinning. Partnerskými školami sa stala Základní škola Schulzovy Sady, Dvůr Králové nad Labem z Českej republiky a Gimnazjum nr. 2 Stanisława Staszica w Żywcu z Poľskej republiky. Projekt bol schválený 12. apríla 2008 a škola získala i medzinárodný certifikát etwinning. Projekt mal byť realizovaný v priebehu dvoch rokov pod názvom Poznávame krajinu našich priateľov. Projekt bol určený situovaný žiakom od 8 – 16 rokov; zapojiť sa doň mali žiaci zo všetkých troch škôl.


Cieľ projektu bolo poznávať a porovnávať kultúru príbuzných susedných krajín, rozširovať si tak slovnú zásobu a odstraňovať jazykové bariéry medzi mladými ľuďmi. Do projektu mali byť zahrnuté viaceré vyučovacie predmety, a to: cudzie jazyky, história, informatika, jazyk a literatúra, médiá, výtvarné umenie, hudobná výchova, geografia a biológia. Pri práci na projekte žiaci mali využívať najmodernejšie informačné technológie a nástroje ako je audiokonferencia, chat, fórum, prezentácie v PowerPointe, videá, fotografie, MP3, e-mail a možnosti virtuálneho vyučovania. Žiaci mali tvoriť fotoreportáže, prezentácie, video, komunikovať medzi sebou prostredníctvom fóra, chatu a emailov. Projekt bol vo všetkých troch krajinách rozčlenený na časti:

 

Naša škola, naše deti – predstavenie

Naše mesto, história, zaujímavosti

Zvyky, tradície nášho kraja

Príroda okolo nás

Turistické zaujímavosti kraja

Národná literatúra, hrdinovia

Aktivity školy, voľnočasové aktivity

Literárna, hudobná a výtvarná tvorba pre deti

MP3 – národná hymna, národné piesne

Fotoreportáže

Slovníček

Návšteva jednotlivých krajín


 

Projekt nebol do dnešného dňa ukončený.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A