28. september 2021
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz
    Jesenná atletická liga
    Zeleninové popoludnie
        Angličania Connor a Jordan
    s pani učiteľlou Majkou Véghovou    Práce v dielni
    Dobrotáreň

    Beseda s p. Dvořákom   
    Farebný svet
    Futbalový zápas    Hospitácia na vyučovaní
    BellAmos turistika
        Slamke Laz
    Pobytová turistika      
    Maľovanie praveku   
    Martinské hole    Mikuláš v BellAmos    Nácvik muzikálu    Muzikál Ferdo Mravec
    Slovenský rozhlas v BellAmos
    Strašidlá
    Šarkaniáda   
    Výstup na vrch Tlstá a Ostrá


    Turnaj vo futbale

    Zima 2005       Enviromentálna výchova
    Policajti v BellAmos
   
    Exkurzia do Banskej Bystrice
    Exkurzia u hasičov    BellAmos v Košiciach


    Pretláčanie

                                          


    Prezentujeme svoje projekty    Naše prvé vysvedčenie    SkiCross
   
    CrossCountry


    Súťaž v speve
    Veľká noc
    Športový viacboj    Zápis do prvého ročníka


    Pobyt v Prahe
   
    Tvorivé umelecké dielne     Jarná atletická liga
    Deň matiek u prváčikov
   
    Deň narcisov   
    Turčianske hry mládeže    Deviataci na exkurzii

    Zdravotná výchova  
    Prezentácie z anglického jazyka     
     Pečenie perníkov
    Prednes v anglickom jazyku    Rotary klub nám venoval počítače

    Atletika
    Streľba       Lyžiarsky výcvik
        Martinské hole    BellAmos
© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A