18. október 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality














potadlo.abz.cz

Prílohy k Školskému vzdelávaciemu programu



Príloha č. 1  -  Učebné osnovy a vzdelávacie štandardy - dostupné na požiadanie

Príloha č. 2  -  Učebné plány - I. stupeň, II. stupeň

Príloha č. 3  -  Kompetenčný profil učiteľa

Príloha č. 3a-  Personálne zabezpečenie chodu školy
                    
Príloha č. 4  -  Plán kontinuálneho vzdelávania


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A