13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Trinásty rok  - 2008/2009 - Rok novej školskej reformy a rok eura, rok nulťákov a  špeciálnej pedagogičky


Veľa sa toho v tomto trinástom roku udialo... Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš a hľa, stalo sa. Po ôsmich rokoch sme sa vrátili opäť do C - pavilónu, vlastne, rozšírili sme sa o tento priestor. Celé leto tu prebiehali rekonštrukčné práce a naši priatelia Marián Meluš, Stano Šipoš a moji bratia Dušan a Janko a ďalší priatelia mali čo robiť, aby to stihli. Zamurovali zadný vchod, vymurovali priečku na dolnej chodbe a na schodisku, vymaľovali všetky triedy, položili sme nové podlahy, umývadlá, dvere, zasklili rozbité okná... Ale stihlo sa a 2. septembra sa tam mohli nasťahovať naši najmenší nulkáči, prváčikovia a druháci, školské stredisko a naša nová špeciálna pedagogička Lea Danihelová.

Rozrástli sme sa o malého Miška Vierky Mitíľovej – Tomášikovej a malého Peťka Lenky Grendárovej. V januári 2009 sa narodil Zuzke Herbrychovej druhý synček Štěpán.

Medzi našich nových kolegov pribudli Klaudia Geryková (nultý ročník), Ivona Guráňová a Bibiána Bizíková (prvý ročník). V Triede Malého princa sa triednictva ujala Andrea Lepišová a v školskom stredisku začali pracovať Elena Záborská a Zuzana Maňúrová. Na druhý stupeň nastúpila na zastupovanie Vierky Mitíľovej Zuzka Weserle a fyziku a chémiu začala vyučovať Ingrid Lukáčová. Po odchode Zuzky Herbrychovej na materskú dovolenku začala učiť dejepis Katka Pacoňová, neskôr Dušan Chmúrny. Do nultého ročníka nastúpili prví žiaci - Christián Matejovič, Mário Ján Haliena, Richard Krištofík, Boris Nagy, Šimon Vitkovský a Jakub Dávid Šutovský. Do prvej triedy nastúpili Adam Kráľ, Adriana Benešová, Alica Kontošová, Hari Bednár, Jakub Hajda, Karolína Janotová, Nataša Jošková, Nicholas Bučas, Sandra Holková, Adam Bobocký, Adam Lašťák, Adam Matejček, Anita Paulíni, Lea Steinerová, Rebeka Sákalová a Eliana Zacharová. Školu dva mesiace navštevovali aj zahraniční študenti Kórejci Ťu Ťang a jeho sestra Hayen. Do VII. S pribudol Martin Brodniansky. Do zahraničia, do ďalekého Gruzínska, odišiel od polroka študovať siedmak Matej Cingel. V druhom polroku pribudli opäť noví žiaci – Matej Urbánek do III. S, Dominik Gajdoš do VI. S, Natália Rybanská do VII. S a Pablo Egrecký do I. S.

Od septembra 2008 vstúpil do platnosti nový školský zákon a s ním aj povinný štátny vzdelávací program. Súčasne školy dostali možnosť zvoliť si nové predmety, resp. určitým počtom hodín dotovať už existujúce predmety. V prvom ročníku pribudol nový predmet – Regionálna výchova, Informatická výchova, Rozvoj komunikačných zručností; v piatom ročníku Mediálna výchova, Matematický seminár, Konverzácia v anglickom jazyku a Geografia v praxi. Dotovali sme už od prvého ročníka hodiny anglického jazyka, podobne aj v piatom ročníku a pokračovali sme v tom, čo sme začali už v roku 1996 – v povinnom vyučovaní anglického jazyka od prvého ročníka.

Naši deviataci si ešte pred Monitorom 2009 vyskúšali testovanie KOMPARO – zo slovenského jazyka a matematiky. Dosiahnutými výsledkami sme sa zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl Slovenska. Výsledky sa potvrdili aj v celoštátnom testovaní deviatakov, tzv. Monitore 2009. Dosiahli sme úspešnosť v matematike 64 % (v SR 53 %) a v SJL 52,5 % (v SR 61,3 %).

Piataci sa zúčastnili krajskej súťaže Traja pátrači, v ktorej obsadil 2. miesto Patrik Sabó. Za odmenu spolu so žiakmi našej školy, ktorí sa súťaže zúčastnili, sa stretli s riaditeľom Železničnej polície v Žiline Mgr. Michalom Migátom a Ing. Jurajom Blanárom – predsedom Žilinského samosprávneho kraja. Strávili jeden celý deň v prítomnosti polície, pyrotechnikov, psovodov a stali sa jednými z nich. Záznam z vyhodnotenia vysielala aj televízia JOJ.

Na Jarnej škole fantázie v Biblickej škole nás reprezentoval Boris Kráľ a Laura Kontošová so svojimi literárnymi  prácami. V umeleckom prednese poézie a prózy zvíťazili za I. stupeň Kristián Demčík a Mária Buckulčíková, za  II. stupeň Boris Kráľ, Katarína Hroboňová a Róberta Kutlíková.

V športovej hale v Martine sa uskutočnil 14. ročník najväčšieho galaprogramu pre deti pod názvom Najkrajší dar je pieseň. Popri známych umelcoch dostali príležitosť účinkovať aj žiaci našej školy so scénickým tancom Tanec rieky z muzikálu Janko Hraško ešte žije, pod vedením Renátky Špiriakovej a Zuzky Kováčovej. Deti vystupovali súčasne aj v komparze speváčky Márie Čírovej a tri dvojice našich žiakov vystupovali ako asistenti Majstra N. Počas Noci múzeí v SNM vystupovali naše Hraškuľčatá pre verejnosť s výlomkami z muzikálu Janko Hraško.

Časopis Zvonček získal v súťaži školských časopisov opäť Cenu Jožka Fľaka  za školský rok 2007/2008 za jeho najväčšiu naplnenosť. Súčasne priniesol novú pravidelnú rubriku Okienko špeciálnej pedagogičky, ktorá prinášala po celý rok rady pre žiakov, rodičov a učiteľov. Pribudla aj nová rubrika Ako prežiť školskú dochádzku, ktorá prinášala pravidelne „cenné“ rady na prežitie v škole. Vydaných bolo 11 čísel časopisu.

V súťaži Odkaz sv. Martina na tému „Všetci žijeme v jednej Európe“ sme tento rok ocenenie nezískali, ale báseň Lenky Búchalovej otvárala celú akciu. Pokračoval čitateľský projekt Už si čítam anglické knihy, v ktorom sa deti v prvom kole v domácom čítaní v spolupráci s rodičmi učia čítať s porozumením anglické knihy; v druhom kole prebieha čítanie v škole na hodinách anglického jazyka. Je to výborný spôsob, ako si jednoduchou formou osvojiť veľa nových slovíčok. Projekt je u detí veľmi obľúbený. Zaujímavý bol aj projekt Týždeň hlasného čítania medzi štvrtákmi a prvákmi. Tretiaci hľadali spolužiaka s miliónovými vedomosťami a našli ho. Víťazkou s miliónovými vedomosťami sa stala Majka Krakerová. Zapojili sme sa aj do celoslovenskej envirosúťaže O najdlhšieho hada z hliníkových viečok jogurtov.

Tradične aj v tomto školskom roku žil BellAmos športom. Jesenná atletická liga priniesla víťazov na I. stupni – Karin Sekanová, Erik Zachar; na jar Karolína Janotová, Karin Sekanová, Jakub Hajda, Erik Zachar. Na II. stupni zvíťazila Kristína Krupcová, Martin Malčák, Daniel Steffel a Lenka Búchalová., na jar Rasťo Malko, Lenka Búchalová.

Dni športu a olympijských ideálov na ZŠ Hurbanova boli pre našu školu mimoriadne úspešné. Získali sme 10 medailových miest – 1. miesto Karin Sekanová, 2. miesto Karin Hrnčiarová, Kristián Demčík, Lenka Búchalová, Mária Buckulčíková, Viliam Kováč a 3. miesto Erik Zachar, Radoslav Krupec, Martin Bukva a Veronika Spiššáková. Športovou hviezdou sa stal štvrták Martin Šutovský, ktorý získal 1. miesto  na olympiáde Žilinského a Trenčianskeho kraja v jude. V hokejovom turnaji v Košiciach sa stal Alex Nagy najlepším hráčom turnaja a všetci sme obdivovali jeho nádherný pohár. Plavecký výcvik I. stupeň korunoval víťazov Karin Sekanovú a Marušku Buckulčíkovú, Erika Zachara a Kristiána Demčíka. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil opäť na Martinských holiach – víťazi: Denis Liner, Rebeka Pokrievková, Branimír Kraker, Kristína Krupcová, Maroš Lukáč (baby vlek); snowboard Martin Bukva a Karin Sekanová. V IV. ročníku MCORŠ reprezentovala našu školu a zvíťazila Karin Sekanová. Stolní tenisti Lukáš Majerčík, Michal Rapšík, Martin Bukva a Juraj Hamza pod vedením Janka Barana obsadili v okresnej súťaži 3. miesto. Kráľom strelcov v krúžku Mladý futbalista sa stal Šimonko Vitkovský pred Riškom Krištofíkom a Adamkom Kráľom. Kvartetšport naďalej organizoval svoje pútavé akcie – pravidelné inline korčuľovanie, túry na Martinské hole a pobytové víkendové akcie na poľovníckej chate na Hube nad Vríckom. Na Maguru a Znievsky hrad vystúpili aj štvrtáci z Triedy Malého princa a prváci strávili čarovnú noc na Chate pod Chlebom.

Naša bývalá žiačka Slávka Zubercová sa stretla s americkým prezidentom Barackom Obamom a poskytla pre Zvonček exkluzívny rozhovor.

Získali sme titul Škola priateľská k deťom – UNICEF. Stretli sme sa na workshope s pracovníkom Unicefu Martinom Jaroňom na tému práva dieťaťa, deti si so Zuzkou Vavákovou urobili veľkú informačnú tabuľu s danou tematikou. Spolupráca s UNICEF pokračovala Týždňom modrého gombíka. Dobrovoľníci z BellAmosu sa zapojili do zbierky a vyzbierali krásnu sumu, skoro 1400 eur. Veríme, že celoslovenský výťažok z predaja modrých gombíkov pomohol zakúpiť vakcíny proti tetanu deťom v Laose. Tradičný Deň narcisov bol tiež úspešný...

Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. A tak sa naši učitelia snažili urobiť vyučovanie zážitkové a netradičné. Nedá sa spomenúť všetko, ale aspoň to naj...

Návšteva Bratislavy – v Národnej rade museli deti prejsť aj cez detektor kovu a  vyskúšali si sedenie v parlamentných laviciach, stretli niektorých poslancov, navštívili ZOO, Dinopark, 3-D kino a Aupark; návšteva martinských hasičov; hodina vlastivedy vo hvezdárni; návšteva koncentračného tábora Oswienčim a Brezinka, Wadovíc – rodiska pápeža Jána Pavla II. Pečenie chlebíka – v rámci regionálnej výchovy a pasovanie prvákov na kuchtíkov. Zaujímavú reportáž z tohto podujatia priniesla aj regionálna televízia Turiec. Netradičná hodina literatúry s básnikom Ondrejom Nagajom. Pani riaditeľka sa stretla so spisovateľmi Ľubomírom Feldekom a Ľubom Dobrovodom a získala pre časopis Zvonček cenné pozdravy a autogramy.

Navštívili nás Američania, Mexičania a Brazílčania. Tretiaci strávili krásny deň s prírodovednou tematikou na hospodárskej farme v Turanoch u Rantovcov a štvrtáci sa potúlali Žilinskou a Turčianskou kotlinou a navštívili hrad Budatín, Čičmany, Rajeckú Lesnú a prameň rieky Nitry. Štvrtáci spracovali v Jahodníckych hájoch zaujímavý projekt Čo nám dáva les. Rok eura privítali druháci zaujímavým dlhodobým projektom. Pripomenuli sme si  Halloween, Vianoce, Fašiangy, uskutočnili sa psie záprahy v areáli školy... Slovenským slávikom sa stal Janko Záborský  a Zlatú guľôčku vyhral Kubko Rapšík.

Prváci  splnili sedem rytierskych umení a boli pasovaní za rytierov kráľa Abecedára v Kaštieli v Záturčí.

Záver školského roku sme strávili v prekrásnom prostredí Belianskych Tatier v Monkovej doline v Ždiari. Škoda, že bez Janka Barana, ktorý si liečil doma zranené rameno z lyžiarskeho výcviku. Absolvovali sme nádherné výlety do Monkovej doliny, do obce Ždiar, do Vysokých Tatier na Hrebienok a Zamkovského chatu... Modrá obloha, dobrá nálada a super deti... Stačilo, nič viac sme pred prázdninami nepotrebovali.Rok 2008/2009 - rok novej školskej reformy, rok eura, rok nulťákov a špeciálnej pedagogičky. Takto sme ho nazvali.Prvýkrát sme obsadili miesto špeciálnej pedagogičky - skvelou odborníčkou Leou Danihelovou. Prvýkrát sme otvorili nultý ročník s Claudiou Geryk, mali sme na pár týždňov kórejských spolužiakov a o všetky voľné chvíle sa nám postaral nový školský vzdelávací program; v testovaní deviatakov sme v matematike boli o 11 % lepší ako slovenský priemer. Na fotografii sme v športovej hale ako účinkujúci vo vianočnom programe Petra Hečka Najkrajší dar je pieseň, kde naše deti vystupovali so scénickými tancami po boku vychádzajúcej hviezdičky Márie Čírovej, získali sme titul UNICEF - ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Školský rok sme ukončili školou v prírode v nádhernej dedinke Ždiar.


Rok štrnásty- 2009/2010 - Rok najúspešnejšieho testovania deviatakov - Rok knižnice Janka Hraška, Rok projektu ESF

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A