11. december 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Rok pätnásty
Rok 2010/2011 - jubilejný rok, rok novej interaktívnej techniky. Celý rok sa niesol v znamení akcií k 15. výročiu školy. Z mnohých akcií spomeniem aspoň Deň otvorených dverí, úspešný plavecký a slnečný lyžiarsky výcvik; odovzdávanie polročných vysvedčení na netradičných miestach mimo školy...S tuhou zimou sme sa rozlúčili vynášaním Moreny. Naši redaktori za odmenu získali výlet do Bratislavy spojený s návštevou televízie Markíza. Potešila nás nová technika - interaktívna tabuľa HITACHI a kvalitné premietacie plátno. Rok vyvrcholil jubilejným týždňom - Rodičovsko-športový deň vystriedala návšteva hasičov; pasovanie prváčikov sa striedalo s pamätným výstupom na hrad Sklabiňa; zašportovali sme si na CrossCounty v Košťanoch a oslavy sme ukončili slávnostným zhromaždením, ktorého sa zúčastnili aj naši bývalí žiaci...a to bolo na tom to najkrajšie...

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A