20. november 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Zvonček - Ročník 9. (školský rok 2010/2011)


Vitajte v sekcii školského časopisu Zvonček. Pre otvorenie kliknite na jeho obrázok. Každý Zvonček má inú veľkosť a preto je potrebné byť trpezlivý, kým sa celý načíta. Časopis je vo formáte PDF.

OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Organizácia školského roka
Str. 4 – 10 Vnútorný poriadok školy
Str. 11 – 14 Prečo len neznámkujeme?
Str. 15 Kurzy pre dospelých
Str. 16 Ponuka záujmových útvarov
Str. 17 Školské stredisko - pedagógovia
Str. 18 Dobre vedieť...
Str. 19 – 21 Plán školy
Str. 22 - 23 Reklama
Str. 24 BellAmos – Dobrý štart do školy
A – D Zamestnanci BellAmos
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-5 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 6-9 Naši jubilejní prváčikovia
Str. 10 Natáčanie rozprávky FATA
Str. 11 Čo sme zažili v septembri
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14-15 Zážitky z letných prázdnin
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-19 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 20 Jesenná atletická liga žiakov
Str. 21 Informatika pre všetkých
Str. 22 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...
Str. A-D Výsledková listina jesennej ligyOBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-6 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 7 Pasovanie prvákov za rytierov pera
Str. 8 Dejepisný výlet na Sklabinský hrad
Str. 9 Mladí historici i úspešní športovci
Str. 10-11 Medzinárodný deň nenásilia
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14-15 Regionálna výchova netradične
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-20 Obyčajný deň v neobyčajnom Uruguaji
Str. 21 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 22 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-6 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 7 The Magic Cooking Pot
Str. 8 Najmladší redaktor TABA
Str. 9 Nové tváre BellAmos
Str. 10-11 Z Dominikovho londýnskeho denníka
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14-15 Uruguaj – Ako sa mi nechcelo ísť
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 19 Ako povedať NIE drogám
Str. 20-21 Plavecký výcvik v BellAmos
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-7 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 8 Ako som zažil prvý sneh v Moskve
Str. 9 Stretnutie so spisovateľmi
Str. 10-11 Anketa o uniformách v BellAmos
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14 Štvrtáci na exkurzii v MAR SK
Str. 15 Privítanie adventu v BellAmos
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-19 S kým som bývala v Uruguaji
Str. 20 Okresné kolo plaveckých pretekov
Str. 21 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...

OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-7 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 8 Vianočná besiedka u prváčikov
Str. 9 Vianočné trhy v BellAmos
Str. 10-11 Dejepis – čo nebolo v učebniciach
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14 – 15 Úspešní slovenskí plavci
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-19 Cesta do Guildfordu na nových  „bicykletoch“
Str. 20 Správy BellAmos
Str. 21 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 22 Strana pre rodičov
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...
OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-10 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 11 Prečo mi je dobre u starkých...
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14 – 15 Budúci prváčikovia krajiny Abecedelandu
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-19 Cestovanie po Južnej Amerike
Str. 20 Literárna tvorba detí BellAmos
Str. 21 Rodičovský deň v BellAmos
Str. 22 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...

OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4 - 9 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 10 Týždeň priateľstva
Str. 11 Fašiangový karneval v BellAmos
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14 Testovanie hráčov vo futbalovej abecede
Str. 15 Šikanovanie v škole netolerujeme!
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-19 Ako som sa dostala na Machu Picchu
Str. 20 Lyžiarsky výcvik v BellAmos
Str. 21 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 22 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...

OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-9 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 10 Spevácka súťaž O Zlatú guľôčku a Slávik
Slovenska
Str. 11 Umelecký prednes poézie a prózy
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14 – 15 Vynášanie Moreny s prváčikmi
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-19 Moje cestovanie po Peru
Str. 20 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 21 Lyžiarsky výcvik – výsledková listina
Str. 22 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...
Príloha A-D Nová technika v BellAmos
Príloha B-C Práce detí v programe
Skicár

OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Hlavné správy BellAmos
Str. 4-9 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 10-11 Najmladšia tanečníčka BellAmos
Str. 12-13 Ako prežiť školskú dochádzku
Str. 14 Deň narcisov v BellAmos
Str. 15 Čo všetko zažili druháčikovia
Str. 16 English Page
Str. 17 Sladká matematika trochu inak
Str. 18-19 Tak sa to podarilo...
Str. 20-21 Okienko špeciálnej pedagogičky
Str. 22 15. výročie SZŠ BellAmos
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...

OBSAH

Str. 1 Titulná strana
Str. 2 Pre začiatok
Str. 3 Všetko naj BellAmos!
Str. 4 Festival of English language
Str. 5 Správy BellAmos alebo Čo sme zažili
Str. 6 Ako sa darilo našim spevákom
Str. 7 Deň matiek v BellAmos
Str. 8-9 Deti zo Školského strediska na Magure
Str. 10-11 Exkurzia v TV Markíza v Bratislave
Str. 12-13 Tretiaci a projekt Osmijanko
Str. 14 Medzinárodný deň detí v ŠSZČ
Str. 15-17 Akí musia byť rytieri podľa prváčikov
Str. 18-22 Jarná atletická liga - výsledky
Str. 23 Reklama
Str. 24 Niečo na záver...


  


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A