16. december 2017
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Akcie v školskom roku 2017/2018


Vianoce 2017


Vianočné karaoke v Turčianskej knižnici, 14. 12. 2017, druháci

Dnes sa sme opäť po pol roku stretli na integračnom hudobnom podujatí Karaoke, kde medzi sebou súťažia v speve deti zo Špeciálnej školy a deti z bežných martinských základných škôl. Boli sme radi, že okrem našich stálic zo ZŠ BellAmos sa tejto súťaže prvýkrát zúčastnili aj deti z Katolíckej ZŠ Antona Bernoláka a žiaci ZŠ s MŠ Dražkovce. Bolo nám spolu výborne a keďže sme spievali naozaj poctivo a zo srdca, v priebehu podujatia nám začalo aj snežiť. Veríme, že sa v dobrej nálade opäť stretneme pri letnom Karaoke v záhrade v júni.


Vianočné čítanie v Turčianskej knižnici, 14. 12. 2017, tretiaci


Interaktívne vyučovanie prírodovedy, 14. 12. 2017, tretiaci


Dopravné ihrisko, 12. - 13. 12. 2017, 2. - 4. ročník


Kurz korčuľovania - v MHA Martin, ktorý je určený pre 1. stupeň základných škôl a materské školy. V trojdňovom bloku sa deti pod dozorom kvalifikovaných trénerov zúčastnia troch hodinových jednotiek na ľade. Cieľom je poskytnúť deťom základy korčuľovania a zoznámiť ich s prostredím zimného štadióna a ľadu

Gymboj, 5. 12. 2017


Slávnostný galaprogram folklórneho súboru Turiec Krása dozrievania, 1. - 5. ročník, 1. 12. 2017


Všetkovedko, Expert Geniality Show, 2. - 9. ročník, 30. 11. 2017


Rytieri pera, 28. 11. 2017, prváci


Jednoduché stroje, Centrum popularizácie fyziky, štvrtáci,  28. 11. 2017


Stretnutie so spisovateľkou a redaktorkou Z. Štelbaskou,TABA, 2.S, 3.S, 4.SA,  24. 11. 2017


Burza informácií pre voľbu povolania, 22. 11. 2017


Deň otvorených dverí, Stredná priemyselná škola Martin, 21. 11. 2017


Veľký prezentačný deň u štvrtákov - prírodovedné projekty - Vesmír, Jednoduché stroje, Elektrická energia..., 20. 11. 2017


Divadelné predstavenie Národný cintorín 1, 2, 16. 11. 2017, 8. - 9. ročník, Z. Vaváková


Interaktívne vyučovanie prírodovedy, Centrum popularizácie fyziky, tretiaci,  16. 11. 2017


matematická súťaž ZAMAT, 16. 11. 2017, 4. - 5. ročník


Komparo 8. 9, 16. 11. 2017


Environmentálna výchova - Blatnica, 15. 11. 2017, piataci


Prvá pomoc, 13. 11. 2017, 8.S


Deň, kedy sa mlčalo - workshop, Post Bellum, 13. 11. 2017, 9.S

Dňa 13.11 som zažil Post Bellum-workshop. Počas týchto štyroch hodín sme sa rozprávali a pracovali v skupinách. Workshop bol zameraný na 20. storočie. Rozprávali sme sa o všeličom ,ako napríklad o prvej a druhej svetovej, ale aj o tom, ako to ľudia zvládali počas toho storočia. Mne osobne sa najviac páčilo, keď sme boli v skupinách a zisťovali sme ako sa mali rodiny, ktoré vtedy žili.
Za mňa super akcia a prajem vám aby ste to zažili aj vy. 
(Peter)

Post Bellum sa nás snažilo naučiť históriu tou najzaujímavejšou formou, ktorá bola tak záživná, že som si zapamätala aj tie najmenšie drobnosti. Najviac ma zaujalo a bavilo to, ako sme sa mohli vžiť do rôznych ľudí v rôznych rodinách, ktoré mali zaujímavé a ťažké životy. A taktiež sme mohli stáť na ich miestach a rozhodovať sa, čo by bolo vtedy pre nich najlepšie - a tým sme sa naučili, že to mali dosť ťažké...
(Olívia)


Plavecký výcvik - II. stupeň, 6. 11. - 10. 11. 2017, 5. - 9. ročník


Festival bez hraníc, 10. 11. 2017, 8. - 9. ročník,


Druháci v Turčianskej knižnici, 9. 11. 2017


Plavecký výcvik - I. stupeň, 23. - 27. 10. 2017, 1. - 4. ročník


Predstavenie Malý princ v Barmuseu, 22. 10. 2017, 4. S


Dejepisno-vlastivedná exkurzia Modrá, 19. 10. 2017, 4. - 7. ročník


Spoznávanie krás Turca spojené s ochranou prírody - Šútovský vodopád, 19. 10. 2017, II. S


Traja veteráni, divadelné predstavenie v SKD Martin, 17. 10. 2017, II. stupeň


Jesenná atletická liga, 16. 10. 2017


Kurz dopravnej výchovy, 12. 10. 2017, 3. - 4. ročník


Beseda s p. Nemcovou - pikošky o prírode, 12. 10. 2017, II. S


Stretnutie so spisovateľom a ochranárom M. Sanigom, 11. 10. 2017, II. S


Krajský úrad Žilina, 6. 10. 2017, štvrtáci


Environmentálna výchova v Turčianskom Petre, 6. 10. 2017, druháci


Majstrovstvá okresu Turčianskej žiackej ligy, 5. 10. 2017, výber 5. - 8. ročníka,


Prevencia sociálno-patologických javov - stretnutie s abstinujúcim alkoholikom, 29. 9. 2017 ôsmaci a deviataci


Regionálna výchova - návšteva Múzea slovenskej dediny, 29. 9. 2017, štvrtáci


Stretnutie so spisovateľkou D. Dragulovou-Faktorovou, 28. 9. 2017, druháci


Korčuľovanie na zimnom štadióne - priebežne


Začiatok školského roku

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A