21. apríl 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Blahoželáme!

Naša Majka...


...matematiku chápe ako jedinečný svet, v ktorom je uvoľnenie, výzva, napätie, zábava, poznanie, presnosť, pravda a čestnosť. Pomaličky, nenásilne a hravo tento svet predstavuje žiakom. Aby vedeli, aký problém majú pred sebou, čo majú počítať a akú úlohu riešiť, musí s nimi o tom hovoriť. Komunikáciu medzi učiteľom a žiakom chápe ako jednu z najúčinnejších a najdôležitejších foriem práce. V rozhovore žiakom objasňuje podstatu, dozvedia sa načo je to dobré a ako na to. Keď vedia prečo a ako na to, celý ďalší postup je pre nich omnoho jednoduchší.
Týmto postupom a spôsobom učenia si získava žiakov, ktorí spoznávajú matematický svet, vedia sa v ňom orientovať a dosahujú kvalitné výsledky. Naša zanietená učiteľka neraz priviedla svojich zverencov k najvyšším métam v Testovaní deviatakov, v Kompare, či v matematických olympiádach. Pochopením matematiky uľahčuje žiakom nielen zvládnutie učiva na základnej škole, napredovanie na stredných školách a gymnáziách, ale učí žiakov používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách bežného života.
Okrem svojej každodennej práce spestruje žiakom a ostatným pedagógom školské akcie, výlety a školy v prírode skvelou náladou a krásnym spevom. Dych vyrážajúca je jej manuálna zručnosť pri výrobe ozdôb a dekorácií na školských tvorivých dielňach...© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A